SOSIALT DYSFUNKSJONELLE mennesker som forsøker og STYRE verden!

16. juli 2021 By COOLZTV MEDIACENTER Off
SOSIALT DYSFUNKSJONELLE mennesker som forsøker og STYRE verden og å stoppe denne prosessen mot et BÆREKRAFTIG samfunn hvor ONDSKAPEN er ikke eksisterende og hets og rasisme er fjernet, må sikres gjennom aktive demokratiske prosesser og et mediemangfold som kommuniserer respekt tillit og ærlighet, kjærlighet.
 
Denne prosessen er godt gang, og verdens virksomheter og
” ledere ” som undergraver denne prosessen synliggjøres og fjernes en etter en fra markedet.
Disse patetiske desperate forsøkene til å stoppe denne prosessen blir mer og mer synlig for verdens befolkning.
 
VÅKN OPP vær aktivt med å skap dette bærekraftige demokratiske talent utviklende og kjærlighets baserte samfunnet, det er den eneste veien til løsning, DET VET DU!!
 
VI HAR INGEN TID Å MISTE og jeg er godt gang, bare å aktivt støtte mitt engasjement og mitt produkt og bli DIGITAL og nå verden med din formidling og ditt produkt.
 
Det er INGEN FORKSKJELL på det fysiske levde liv og det DIGITALE LIV, denne “forskjellen ” og “frykten ” man forsøker og koble mot INTERNETT er styrt av disse SOSIALT DYSFUNKSJONELLE menneskene som ikke står i dette NÆRE FORMATET, som krever INTEGRITET og KJÆRLIGHETS FOKUS. Derfor sprer man desinformasjon og frykt koblet til internett. VÅKN OPP og BLI DIGITAL med hele deg og din virksomhet i dag, vi har de riktige tekniske løsningene og kompetansen og produskjonsformatet og hjelper deg i gang. DETTE ER EN BETYDELIG VERDI FOR DEG OG DIN VIRKSOMHET og deg som menneske.
 
Sivert Emil Skaarhaug
COOLZTV MEDIACENTER